Actionariat

"Transgaz" S.A. este organizată şi funcţionează ca o societate comercială pe acţiuni, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990, privind societăţile comerciale, republicată şi a Statutului său de organizare şi funcţionare aprobat prin H. G. nr. 334 /2000.

ACŢIUNI ÎN DIRECŢIA PRIVATIZĂRII

În baza prevederilor Memorandumului nr. 20 /6365 /E.B. /20.05.2004, s-a aprobat programul guvernamental "O piaţă puternică - dezvoltarea pieţei de capital" în care s-au stabilit măsurile, precum şi termenele de realizare a acestora, pentru agenţii economici din portofoliul MEC - OPSPI, nominalizaţi pentru oferta publică iniţială primară listarea pe piaţa de capital.

"Transgaz" S.A. Mediaş a fost propusă pentru listarea pe piaţa secundară de capital cu un pachet minoritar de acţiuni, conform H. G. nr. 881 /03.06.2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăţi comerciale aflate în portofoliul MEC, pentru anul 2004 şi H.G. nr. 1329 /19.08.2004 privind mandatul instituţiei publice implicate şi aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a unor societăţi.
În acest sens, "Transgaz" S.A. a elaborat un program propriu de măsuri cu termene privind "Procesul de listare şi ofertă publică", care a fost avizat în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 01.07.2004 (H.C.A. nr. 8 /01.07.2004) şi aprobat în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor din 01.07.2004 (Hotărârea A.G.A. nr. 5 /01.07.2004).

Ca urmare a incheierii procesului de oferta publica secundara de vanzare actiuni, structura acţionariatului este urmatoarea:

ACTIONAR

NUMAR ACTIUNI

COTA DE PARTICIPARE

STATUL ROMAN PRIN SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

6.888.840

58,5097 %

ALTI ACTIONARI (PERSOANE FIZICE SI JURIDICE)

4.885.004

41,4903 %

TOTAL

11.773.844

100 %