Actionariat

SNTGN TRANSGAZ SA este organizată și funcționează ca o societate comercială pe acțiuni, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată și a statutului său de organizare și funcționare aprobat prin H.G. nr. 334/2000.

Capitalul social al SNTGN Transgaz SA este format din 11.773.844 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, liber tranzacționabile de la data admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune. Fiecare acțiune conferă titularului un drept de vot, în condițiile prevăzute de lege.

În prezent structura acționariatului Transgaz se prezintă astfel:

Denumire acționar

Număr acțiuni

Procent %

Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului

6.888.840

58,5097

Alți acționari (pers. fizice și juridice)

4.885.004

41,4903

Total

11.773.844

100,00

 

 

 

MODIFICĂRI ÎN STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

SNTGN Transgaz SA este cea de-a doua mare companie cu capital majoritar de stat din sectorul utilităţilor care, în vederea materializării obiectivelor strategice cuprinse în Programul Guvernamental "O Piaţă Puternică – Dezvoltarea pieţei de capital" a promovat o ofertă publică iniţială primară de vânzare acţiuni, respectiv 10% din capitalul social majorat, astfel cum a fost stabilit prin HG nr.1329/2004 privind mandatul instituţiei publice implicate şi aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a unor societăți din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului, modificată prin H.G nr.708/2005. În contextul dezvoltării pieţei de capital, listarea la Bursa de Valori Bucureşti a unicului operator licenţiat pentru transportul gazelor naturale din România a reprezentat o decizie strategică şi de mare importanţă atât pentru viitorul companiei cât şi pentru creşterea capitalizării bursiere.

IPO-ul derulat de SNTGN Transgaz SA  în perioada 26 noiembrie - 7 decembrie 2007 a fost autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Deciziile nr. 2199/14.11.2007 și 2266/21.12.2007 și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital. Acesta a fost primul IPO din istoria Bursei de Valori București căruia i-au fost atașate drepturi de alocare oferind astfel investitorilor posibilitatea de a tranzacționa aceste drepturi înaintea începerii tranzacționării acțiunilor, raportul de conversie fiind de 1 drept la 1 acțiune. În urma IPO-ului, structura acționariatului Transgaz și participarea acestuia la capitalul social  a devenit următoarea:

  • Statul Român prin Ministerul Economiei și Finanțelor-75%;
  • Fondul Proprietatea SA București- 15% ;
  • Alți acționari (persoane fizice și juridice)-10%.

Ulterior, în conformitate cu HG nr.827/2010 SNTGN Transgaz SA Mediaş a vândut pe piaţa de capital un pachet  de acţiuni reprezentând 15 % din capitalul social al companiei, prin ofertă publică secundară de vânzare acţiuni.
SPO-ul derulat de SNTGN Transgaz SA  în perioada 4 aprilie -16 aprilie 2013 a fost autorizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 301/03.04.2013 şi s-a desfăşurat  în conformitate cu prevederile legislaţiei pieţei de capital. În urma SPO-ului, structura acționariatului Transgaz și participarea acestuia la capitalul social a devenit următoarea:

  • Statul Român prin Ministerul Economiei – 58,5097 %;
  • Fondul Proprietatea S.A. – 14,9876 %;
  • Alți acționari (persoane fizice și juridice) – 26,5027%.

În luna decembrie 2013, Fondul Proprietatea a vândut pe piața de capital, întregul pachet de acțiuni deținut la Transgaz, respectiv 14,9876% din capitalul social, în urma vânzării structura acționariatului a devenit următoarea:

  • Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice – 58,5097%;
  • Alți acționari (persoane fizice și juridice) – 41,4903%.

Începând cu data de 14 noiembrie 2019 și până în prezent, structura acționariatului Transgaz se prezintă astfel:

  • Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului – 58,5097%;
  • Alți acționari (persoane fizice și juridice) – 41,4903%.