Consultare publică – proiect documentație Open Season

Consultare publică – proiect documentație Open Season

Operatorii sistemelor de transport gaze naturale SNTGN Transgaz SA, FGSZ Zrt. și Gas Connect Austria GmbH au în vedere derularea în comun a procedurii de sezon deschis angajant pentru rezervarea capacității de transport transfrontaliere incrementale sau noi la granița România-Ungaria și Ungaria-Austria. Procesul de pregătire este susținut de autoritățile naționale respective de reglementare, ANRE (România), HEA (Ungaria) și E-Control (Austria). Documentele publicate reprezinta draftul Documentatiei de Sezon Deschis și un exemplu pentru propunerea de metodologie de alocare a capacității. Toți operatorii sistemelor de transport implicați au publicat aceleași documente pe paginile lor electronice. Părțile interesate sunt rugate să transmită punctul de vedere cu privire la documentele publicate, la următoarea adresă de email: openseason@transgaz.ro. Termenul limită pentru transmiterea răspunsurilor este 9 ianuarie 2017, ora 16:00 CET.

SNTGN Transgaz SA Mediaș

 

Draft Open Season Rulebook Public Consultation

Natural gas transmission system operator companies SNTGN Transgaz SA, FGSZ Zrt. and Gas Connect Austria GmbH consider to jointly conduct a binding open season for the booking of new or incremental cross-border transmission capacity at the Romanian-Hungarian border and the Hungarian-Austrian border. The preparatory process is supported by the respective national regulatory authorities, i.e. ANRE (Romania), HEA (Hungary) and E-Control (Austria).

The published document consists of the draft Open Season Rulebook and an example for the proposed capacity allocation methodology.

All involved TSOs published the same documents on their websites. Any interested party is invited to send the Consultation Response to the following e-mail address: openseason@transgaz.ro.

The deadline for the submission of answers is 9 January 2017, 16.00 CET.

SNTGN Transgaz SA

Data
Data afisare