Comunicat - Plata dividende

In conformitate cu prevederile Hotararii nr 5 a Adunarii Generate Ordinare a Actionarilor din data de 30 04 2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV-a, nr. 2772/27.05.2013 Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA, cu sediul in Medias, P-ta C.I.Motas nr.1, Jud Sibiu, numar de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului Sibiu J32/301/2000, CIF RO 13068733, anunta plata prin unitatile Bancii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare 14 iunie 2013, a unui dividend brut aferent exercitiului financiar 2012 de 21,29 lei/actiune, incepand cu data de 28 iunie 2013,dupa cum urmeaza ...