Calendarul de desfasurare a procesului de rezervare de capacitate