Anunț - „Punere în siguranță a traversărilor aeriene peste râul Cormoș cu conductele DN 700 Iașu-Deal Moghioroși și DN 800 Iașu-Batani, în zona sat Doboșeni, jud. Covasna”