NTS incremental capacity booking

Rezervare de capacitate incrementală în SNT prin derularea proceselor de capacitate incrementală având ca obiect puncte de intrare/ieșire în/din SNT, altele decât punctele de interconectare, ce urmează a fi create/dezvoltate prin intermediul proiectelor incluse în planurile de investiții și de dezvoltare a SNT pentru următorii 10 ani.

  1. Aviz ANRE nr 13_22062017 procedura rezervare capacitate puncte viitoare
  2. Incremental capacity request (form) 
  3. Documents certifying the eligibility of applicants - (list)
  4. Affidavit regarding eligibility - (form)
  5. Affidavit regarding gas quality - (form)