Newsletter

 

Newsletter

on information of public interest

 

 Conform art.5, alin.2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, a fost întocmit  următorul Buletin Informativ care cuprinde informațiile de interes public:

 

Nr. crt.

Informațiile de interes public

Disponibilitatea documentelor (link)

1.

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea SNTGN TRANSGAZ SA

http://www.transgaz.ro/ro/despre-noi/legislatie

2.

Structura organizatorică și atribuţiile departamentelor din cadrul
SNTGN TRANSGAZ SA

- Structura organizatorică: http://www.transgaz.ro/ro/despre-noi/organizare/organizare ;

- Regulamentul de organizare și funcționare: http://www.transgaz.ro/ro/node/2161 ;

 

3.

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea SNTGN TANSGAZ SA şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

- Conducerea companiei: http://www.transgaz.ro/ro/despre-noi/conducerea

 

 

- Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice:

http://www.transgaz.ro/ro/interes-public/nume-si-prenume-ale-responsabililor-pentru-accesul-la-informatii-de-interes-public

4.

Coordonatele de contact ale SNTGN TRANSGAZ SA

- Datele de contact ale companiei:

- Denumire:  Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA

- Sediu: Mediaş, Jud. Sibiu, Piaţa C. I. Motaş, Nr. 1,Loc. Mediaş, Cod 551130

- Telefon/ fax/ e-mail: http://www.transgaz.ro/ro/contact/sediul-central

- Pagina web: www.transgaz.ro

- Programul de funcționare: http://www.transgaz.ro/ro/contact/programul-de-functionare-al-companiei;

5.

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

https://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare

6.

Proiecte majore de dezvoltare

http://www.transgaz.ro/ro/activitati/cooperare-internationala/proiecte-majore-de-dezvoltare

 

7.

Lista cuprinzând documentele de interes public

https://www.transgaz.ro/ro/interes-public/solicitare-informatii-de-interes-public/lista-cu-documente-de-interes-public-si

8.

lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

https://www.transgaz.ro/ro/interes-public/solicitare-informatii-de-interes-public/lista-cu-documente-de-interes-public-si

9.

Modalităţile de contestare a deciziei SNTGN TRANSGAZ SA în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

https://www.transgaz.ro/ro/interes-public/solicitare-informatii-de-interes-public/modalitatea-de-contestare-deciziei-si-modele