vizualizări.


ultima actualizare
October 23 2014

 


        Jubileul aniversar al unui secol de existenţă al activităţii de transport gaze naturale în România, îmi oferă prilejul de a elogia performanţele obţinute în decursul celor 100 de ani şi contribuţia acesteia la creşterea prestigiului industriei gaziere din România.

        De-a lungul timpului, prin eforturile susţinute ale tuturor celor care şi-au desfăşurat activitatea în acest domeniu, îmbinând în mod eficace şi responsabil, profesionalismul şi experienţa cu performanţa şi eficienţa, TRANSGAZ a reuşit să performeze şi să reprezinte astăzi una dintre cele mai competitive companii din sectorul energetic naţional şi european. Strategia de administrare a societăţii în perioada 2014-2017 vizează redefinirea strategică şi eficientizarea companiei în concordanţă cu cerinţele noii politici energetice europene privind siguranţa energetică, dezvoltarea durabilă şi competitivitatea, nevoile şi oportunităţile viitoare ale Romaniei de a deveni un jucător important pe piaţa de gaze naturale europeană.

        TRANSGAZ şi-a definit strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung, strategie ce cuprinde proiecte investiţionale de anvergură, estimate la aproximativ 1,5 miliarde euro, investiţii menite să asigure dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii naţionale de transport gaze naturale, asigurarea unui grad adecvat de interconectivitate cu țările vecine; crearea unor rute de transport gaze naturale la nivel regional pentru a asigura transportul gazelor naturale provenite din diverse noi surse de aprovizionare; crearea infrastructurii necesare preluării și transportului gazelor naturale din perimetrele off-shore din Marea Neagră în scopul valorificării acestora pe piața românească și pe alte piețe din regiune; extinderea infrastructurii de transport gaze naturale pentru îmbunătățirea aprovizionării cu gaze naturale a unor zone deficitare; crearea pieței unice integrate la nivelul Uniunii Europene.

        Pentru toate eforturile depuse într-un secol de existenţă dar şi cu îndemnul la cele viitoare, cu respect şi consideraţie, transmit la acest moment aniversar, tuturor acelora care au scris această filă a istoriei transportului de gaze naturale precum şi celor care continuă drumul european al acestei activităţi, sincere urări de sănătate, prosperitate, împliniri profesionale şi personale dintre cele mai frumoase.


Ion Sterian
Preşedinte al Consiliului de Administraţie


Transgaz

Noutăţi:

harta Transgaz
actiunea TGN
 
235,90
 lei
2014-10-24   14:42
Mai multe informaţii pe http://bvb.ro.
 

Sediu Central

Piaţa C. I. Motaş, Nr. 1
551130, Mediaş
Jud. Sibiu, Romania
Tel.  +4 0269 - 80.33.33
Fax.
+4 0269 - 83.90.29
Mail:cabinet@transgaz.ro

relatiipublice@transgaz.ro

tel verde Transgaz
0800 872674

(0800 TRANSGAZ)

Exploatări teritoriale