Tu alegi să redirecționezi 2% din venit!

 

Potrivit Codului fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venit, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și functionează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

În categoria entităților nonprofit sunt incluse: asociațiile, fundațiile, organizațiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociațiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariaților, în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare și funcționare desfășoară activitați nonprofit, iar sumele primite din impozit să fie folosite în acest scop.

Cum se donează 2% din impozitul pe venit?

Pentru a redirecționa 2% din impozitul pe venit către entități nonprofit și unități de cult, contribuabilii trebuie să completeze și să depună până pe 26 mai 2016 la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) două formulare fiscale, în funcție de tipul de venit realizat.

Astfel, contribuabilii care obțin venituri din salarii pot să redirecționeze 2% din impozitul pe venit prin completarea și depunerea la ANAF a formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

Potrivit instrucțiunilor de completare a formularului 230, contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea a 2% din impozitul pe venit către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

Documentul se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În schimb, contribuabilii care obțin venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor si activități agricole trebuie să completeze și să depună la ANAF formularul 200 “Declarație privind veniturile realizate din România” pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit.

Aceștia trebuie să completeze rubrica "III Destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat  pe venitul net/caștigul net anual impozabil" pentru virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit care se inființează și funcționează în condițiile legii sau a unităților de cult.

Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea a 2% din impozit către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

De asemenea, declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

Important! Ambele formulare se completează în două exemplare. Copia se păstrează de către contribuabilul sau de către împuternicitul acestuia, iar originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

Puteți descarca formularul 200 și formularul 230 de pe site-ul ANAF sau accesând următorul link:

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/cerere_230_2014.pdf