Actiuni de mentenanta

În vederea menţinerii capacităţii de transport a S.N.T. în condiţii de eficienţă,  randament şi securitate, programului de mentenanţă al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., prevede şi lucrări de curăţire a cavităţii interioare a conductelor, operaţiuni foarte complexe, de o mare responsabilitate şi cu grad ridicat de risc.

În perioada lunilor iunie – august 2008, astfel de lucrări de curăţire (godevilare), au fost realizate pe conductele magisterale de tranzit ce traversează teritoriul românesc prin zona Dobrogei spre ţările de pe culuarul balcanic, Bulgaria, Turcia, Grecia, Macedonia, folosindu-se echipamente de curăţire proprii, apoi echipamente de inspecţie şi diagnosticare ale unei firme specializate.

Cu această ocazie, pentru prima dată în sistemele de transport gaze naturale din zona de est a Europei, s-a folosit un echipament denumit “Active Cleaning” specializat pentru îndepărtarea “Prafului Negru” termen ce desemnează depunerile din interiorul conductelor, în special ale oxizilor şi sulfaţilor de fier, impurităţi care pot genera fenomene de coroziune şi implicit de uzură asupra pereţilor conductelor iar prin antrenarea lor de fluxul de gaze, pot afecta echipamentele aflate în instalaţiile tehnologice de filtrare şi măsurare.

Derularea şi urmărirea acestor operaţiuni de către personalul de specialitate al Departamentului, al Serviciului de resort cât şi al specialiştilor străini, au asigurat încheierea cu succes a curăţirii şi diagnosticării, rezultatele obţinute confirmând integritatea conductei, a capacităţii sale de transport nemodificate, oferind de asemenea informaţii detaliate privind toate caracteristicile tehnice ale acesteia.

                       

      Echipamentul de curăţire “Active Cleaning” înainte de lansare

  Principiul de funcţionare al echipamentului de curăţire “Active Cleaning”


         Echipamentul “Active Cleaning” pe suportul de transport, înainte de lansare


Pregatire pentru lansare Echipament “Active Cleaning”

Introducerea Echipamentului “Active Cleaning” în sistemul de lansare, se efectueaza cu multă grijă

           Echipamentului “Active Cleaning” se introduce în sistemul de lansare

           Echipamentului “Active Cleaning” introdus complet în sistemul de lansare

Echipamentul “Active Cleaning”, după curăţirea conductei de 48”