Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu Sănătate și Securitate Ocupațională

TRANSGAZ are stabilită o politică integrată de management pentru a realiza în mod sistematic performanțe în domeniul calității, mediului și securității și sănătății în muncă. TRANSGAZ și-a dezvoltat un sistem de management integrat prin care asigură un control eficace asupra proceselor, minimizarea riscurilor și identificarea oportunităților. Sistemul de management integrat contribuie la obținerea de rezultate care conduc la dezvoltarea sustenabilă a afacerii și a unui nivel înalt de satisfacție a clienților.

Drept recunoaștere a managementului performant, TRANSGAZ a fost certificată în conformitate cu standardul internațional de calitate ISO 9001:2015 de către organismul de certificare SRAC (România).

TRANSGAZ a dezvoltat programe de monitorizare a surselor de poluare cu impact asupra mediului înconjurător în conformitate cu autorizațiile de profil deținute. Efectuarea  monitorizării și îndeplinirea obligațiilor de conformare au asigurat premisele ca TRANSGAZ să obțină certificarea ISO 14001:2015.

 

Comunicarea informațiilor legate de activitatea de protecția mediului către autoritățile competente se realizează prin Raportul anual de mediu al societății.

Informația de mediu este disponibilă tuturor părților interesate ori de câte ori este nevoie.

 

Dezvoltarea și implementarea Sistemului de Management al Sănătății și Securității în Muncă, precum și îmbunatățirea continuă a eficacității acestuia în cadrul companiei este certificată de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC) pe standardul OHSAS 18001:2007.

TRANSGAZ acordă o deosebită importanță îmbunătățirii proactive a performanței referitoare la sănătate și securitate în muncă prin supravegherea sănătății lucrătorilor, asigurarea echipamentului individual de protecție și a materialelor igienico-sanitare, prin inspecții periodice, precum și prin conștientizarea angajaților privind sănătatea și securitatea în muncă.

Pentru asigurarea unui Sistem de Management al Sănătății și Securității în Muncă eficace sunt identificate riscurile, oportunitățile și activitățile de prevenire la toate stadiile procesului de muncă, de la proiectare până la operaționalizarea acestuia, menite să asigure desfășurarea activității în condiții de maximă securitate, sănătate și integritate a lucrătorilor în procesul de muncă.