Ultima şedinţă de tranzacţionare
Last trading session

Ultimul pret
Last price
443.0000
Var
-2.0000
Var (%)
-0.45%
Data/ora
Date/time
2017-06-22 14:45
Preţ deschidere
Opening price
445.0000
Preţ maxim
Maximum price
445.0000
Preţ minim
Minimum price
442.0000
Preţ mediu
Medium price
444.0000
Nr. tranzacţii
no. of transactions
68
Volum
7341
Valoare
Value
3258332.0000

Bursa este deschisa.
Stock Exchange is open.
Informaţii preluate de pe/Information taken from bvb.ro .

Informaţii despre emisiune
Număr total acţiuni
11.773.844
Valoare nominală
10,0000
Capital social
117.738.440,00

Actionar
Nr. actiuni
Cota

STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

6.888.840
58,5097 %

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

4.885.004
41,4903 %
TOTAL
11.773.844
100%