Ultima şedinţă de tranzacţionare
Last trading session

Ultimul pret
Last price
394.0000
Var
1.0000
Var (%)
0.25%
Data/ora
Date/time
2017-09-22 17:46
Preţ deschidere
Opening price
395.0000
Preţ maxim
Maximum price
395.0000
Preţ minim
Minimum price
390.0000
Preţ mediu
Medium price
392.0000
Nr. tranzacţii
no. of transactions
94
Volum
7999
Valoare
Value
3136513.0000

Bursa este deschisa.
Stock Exchange is open.
Informaţii preluate de pe/Information taken from bvb.ro .

Informaţii despre emisiune
Număr total acţiuni
11.773.844
Valoare nominală
10,0000
Capital social
117.738.440,00

Actionar
Nr. actiuni
Cota

STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

6.888.840
58,5097 %

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

4.885.004
41,4903 %
TOTAL
11.773.844
100%