Evenimente nationale 2011

2011-01-24

Dacă la data de 24 ianuarie 2011, istoria României marchează împlinirea a 152 de ani de la unirea Moldovei cu Ţara Românească, istoria TRANSGAZ marchează la aceeaşi dată, împlinirea a 3 ani de la admiterea la tranzacţionare a acţiunilor sale pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş este cea de a doua mare companie cu capital majoritar de stat din sectorul energetic care în baza Hotărârii Guvernului nr.1329/2004 modificată prin HG nr.708/2005 a promovat o ofertă publică iniţială primară de vânzare acţiuni, reprezentând 10% din capitalul social majorat. Lansat în primăvara anului 2007, procesul de pregătire şi derulare a privatizării prin ofertă publică iniţială primară de vânzare acţiuni, a 10% din capitalul social majorat al TRANSGAZ s-a finalizat în ianuarie 2008 fiind încununat de un succes remarcabil, succes ce a scris istorie pe piaţa de capital din România prin cele trei premiere înregistrate:

  • cea mai mare valoare a acţiunilor puse în vânzare- aprox.65 mil.euro;
  • cel mai ridicat grad de suprasubscriere a unei oferte publice - peste 28 de ori;
  • prima oferta publică căreia i-a fost ataşat un nou instrument financiar numit"drepturi de alocare".

In urmă cu 3 ani, la 24 ianuarie 2008, când clopoţelul anunţa la BVB deschiderea şedinţei de tranzacţionare din acea zi, aveam să trăim cu toţii deopotrivă, acţionari, manageri şi salariaţi, intermediar şi instituţii ale pieţei de capital, un sentiment al reuşitei, când sub simbolul TGN, a început tranzacţionarea pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor operatorului tehnic al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale -TRANSGAZ Mediaş. ...

2011-04-21

Din iniţiativa MINISTERULUI ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI, în zilele de 15 şi 16 aprilie 2011, Transgaz a organizat, în colaborare cu Transelectrica şi Teletrans, simpozionul cu tema "Protecţia infrastructurii critice energetice - Interdependenţe şi dependenţe energetice-comunicaţii". 
Problematica infrastructurii critice, preocupările privind definirea şi asigurarea protecţiei acestora în sectorul energetic, în accepţiunea comunitară, trebuie să se regăsească punctual în programele agenţilor economici de interes naţional. 
De asemenea, prin prisma interdependenţei dintre subsectoarele energetice, respectiv, "electricitate" şi "gaze", pe de o parte, precum şi în relaţia producător-transportator-distribuitor (utilizator) pe de altă parte, simpozionul reprezintă un început pentru instituirea unui sistem eficient de conlucrare şi comunicare între actorii din piaţa energetică naţională şi comunitară precum şi modalităţi de abordare şi de rezolvare, cu mai mare operativitate a problemelor care pot să apară. ...