Comunicate 2009

2009-11-25

 SNTGN Transgaz SA Medias informeaza investitorii ca a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

2009-11-20

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale SNTGN Transgaz SA are obligaţia de a elabora planul/proiectul privind "Strategia de Interconectare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale cu sistemele de transport gaze naturale din ţările vecine".

2009-11-16

In temeiul Ordinului Ministerului Economiei nr.1742 din 05.10.2009, si a Hotararii Consiliului de Administratie nr. 14/05.10.2009, Directorul General al S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A. Medias numeste Purtator de Cuvant al SNTGN TRANSGAZ SA pe D-na Ghidiu Elisabeta – Director Directia Strategie, Piata de Capital, Comunicare si Relatii Corporative .
In considerarea celor de mai sus Purtatorul de Cuvant va reprezenta compania in relatia cu mass-media nationala si internationala.

2009-09-30

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale SNTGN Transgaz SA are obligaţia de a elabora planul/proiectul privind "Strategia de Interconectare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale cu sistemele de transport gaze naturale din ţările vecine".

Pentru declanşarea etapei de încadrare, etapă ce decide dacă proiectul/programul menţionat mai sus se supune în temeiul prevederilor HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, evaluării strategice de mediu, SNTGN Transgaz SA informează pe toţi cei interesaţi ca în acest sens se vor respecta prevederile legale în materie de comunicare şi publicitate.

In considerarea celor de mai sus, aducem la cunoştinţa publicului următorul anunţ: "SNTGN TRANSGAZ SA, cu sediul în Mediaş, Piaţa CI.Motaş nr.l, cod 551130, judeţul Sibiu în calitate de titular al planului/programului "Strategia de Interconectare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale cu sistemele de transport gaze naturale din ţările vecine "a nuntă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a planului/programului "Strategia de Interconectare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale cu sistemele de transport gaze naturale din ţările vecine", pentru care s-a declanşat etapa de încadrare pentru a se decide dacă planul/programul se supune evaluării strategice de mediu, conform GH nr.1076/2004. Planul/programul poate fi consultat pe site-ul www.transgaz.ro şi la sediul din Mediaş, Piaţa CI.Motaş nr.l, cod 551130, judeţul Sibiu. Comentariile publicului se primesc la sediul Ministerul Mediului din Bd. Libertăţii nr.12, sector 5 Bucureşti(e-mail pintea.daniela(5)mmediu.ro, sanda.petrisor(5)mmediu.ro) în termen de 18 zile".

2009-08-31

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează pe toţi cei interesaţi, că întâlnirea cu analiştii financiari stabilită prin calendarul financiar pentru data de 9 septembrie 2009 se va desfăşura la sediul societăţii din Mediaş, P-ţa C.I.Motaş nr.1, sala de consiliu începând cu ora 11.00. Agenda de lucru a întâlnirii va cuprinde analiza rezultatelor economico-financiare înregistrate de companie la data de 30 iunie 2009.
Vă rugăm să confirmaţi participarea la adresa de e-mail: elisabeta.ghidiu@transgaz.ro sau la fax nr: +40 269 803407.

2009-08-07

În conformitate cu prevederile art.227 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, modificată, şi cele ale art.113 lit.D alin.2 din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul nr.31/2006 al CNVM, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş informează pe toţi cei interesaţi că Raportul SEMESTRIAL pentru semestrul I 2009, este disponibil începând cu data de 7 august 2009, astfel:

În formatul electronic – pe pagina web a companiei, la adresa www.transgaz.ro ( link –realţii investitori, raportări periodice – rapoarte semestriale; În formă scrisă – la sediul social al companiei din Mediaş, P-ţa C.I.Motaş nr.1, judeţul Sibiu – Serv.Relaţii Investitori Acţionariat şi Piaţa de Capital

2009-07-14

  În data de 13 iulie 2009, la Ankara, patru state membre ale UE - România, Bulgaria, Ungaria şi Austria au semnat alături de Turcia - Acordul Interguvernamental privind realizarea gazoductului Nabucco, gazoduct destinat să transporte gaze naturale din Marea Caspică spre Europa, reducând astfel dependenţa acesteia de gazele din Rusia.

    Dată fiind importanţa strategică a acestui proiect, atât din perspectiva securităţii energetice, a diversificării surselor şi traseelor de transport gaze naturale, a creşterii siguranţei energetice atât la nivel naţional cât şi european , România a fost reprezentată la Ankara de primul ministru Emil Boc şi ministrul Economiei Adriean Videanu. La ceremonie au participat de asemenea premierul Turciei, Tayyip Erdogan; cel al Bulgariei, Serghei Stanishev; primul-ministru al Ungariei, Gordon Bajnai; cancelarul austriac Werner Faymann; preşedintele Georgiei, Mihail Saakashvili; premierul irakian Nuri al-Maliki precum şi preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.

    Operatorul Sistemului Naţional de Transport gaze naturale din România, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, în calitate de membru al Consorţiului Nabucco, cu o participaţie de 16,67% din capitalul social al acestuia, alături de BOTAS (Turcia), BULGARGAZ (Bulgaria), OMV( Austria), MOL (Ungaria) şi RWE (Germania) a fost reprezentat la evenimentul de semnare a Acordului Interguvernamental, de domnul Ioan Rusu – directorul general al companiei.

2009-06-17

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2009, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale SA, cu sediul în Mediaş, P-ţa C.I. Motaş nr.1, jud Sibiu, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu J32/301/2000, CIF RO 13068733, anunţă plata prin unităţile băncii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, către acţionarii înregistraţi la data de înregistrare 19 mai 2009, a unui dividend brut, aferent exerciţiului financiar 2008, de 10,47 lei/acţiune, în sumă brută totală de de 123.272,146,68 lei începând cu data de 25 iunie 2009

2009-05-28

Asociaţia Analiştilor Tehnici din România (AATROM) în parteneriat cu Transgaz a organizat cea de a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale de Analiză Tehnică, conferinţă care devine deja o tradiţie. 
Timp de trei zile, nume cu rezonanta în domeniul analizei tehnice internationale, s-au reunit la Sighişoara, pentru a dezbate un subiect de actualitate şi de larg interes pentru investitori: “Black Swans vs. White Swans: Cum Poate Preveni Analiza Tehnica Dezastrele Financiare” .

2009-05-18

SNTGN Transgaz SA Mediaş informează investitorii ca incepand cu data de 18 mai 2009, sunt disponibile pe site-ul companiei, la adresa www.transgaz.ro - Relaţii investitori, Situaţiile financiare pentru anul 2008 întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), si auditate de PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

Pagini