Propunere de aprobare a dividendului brut pe acţiune pentru anul 2012

Marţi, Aprilie 30, 2013 (All day)

Referat privind propunerea de aprobare a dividendului brut pe acţiune şi a modalităţii de plată a acestora pentru anul 2012