Propunere de aprobare a dividendului brut pe acţiune pentru anul 2010

Marţi, Iunie 14, 2011 (All day)

Referat privind propunerea de aprobare a dividendului brut pe acţiune şi a modalităţii de plată a acestora pentru anul 2010