Comunicat - Plata dividende

Luni, Octombrie 10, 2011 (All day)

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.6 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 10.06.2011, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale SA, cu sediul în Mediaş, P-ţa C.I. Motaş nr.1, jud Sibiu, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu J32/301/2000, CIF RO 13068733, anunţă plata prin unităţile băncii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, către acţionarii înregistraţi la data de înregistrare 27 iunie 2011, a unui dividend brut, aferent exerciţiului financiar 2010, de 28,77 lei/acţiune, în sumă brută totală de de 38.963.412,39 lei începând cu data de 17 octombrie 2011 ...