Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu Sănătate și Securitate Ocupațională

Managementul companiei crede în crearea unei culturi a calității, a responsabilității față de sănătatea angajaților și mediului înconjurator.

De aceea a fost implementat în SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ un Sistem de Management Integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională) care înglobează toate procesele care se desfășoară în companie.

Sistemul de Management Integrat al companiei este abordat prin prisma aplicării la nivelul companiei a cerințelor a celor trei sisteme de management guvernate de standardele internaționale:

•  Managementul calității ISO 9001:2008

•  Managementul de mediu ISO 14001:2004

•  Management al sănătății și securității ocupaționale OHSAS 18001:2007

Recertificarea Sistemului de Management Integrat a fost realizată în anul 2015 de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC)

Auditul de recertificare a fost efectuat de echipele de auditori ai Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii (SRAC) care beneficiază de acordurile de recunoaştere încheiate cu organisme din alte ţări membre IQNET (Reţeaua Internaţională a Organismelor de Certificare).

Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională reprezintă o abordare managerială logică şi sistematică ceea ce permite luarea de decizii strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale ce conduc la funcţionarea eficientă a societății, atât din punct de vedere al calităţii cât şi al mediului și siguranţei.

Procesul de tranziție la standardele ISO 9001:2015, respectiv ISO 14001:2015 aflat în derulare în cadrul societății este focusat pe aspectele noi incluse, ca:

  • Întelegerea organizației și contextul în care activează;
  • Întelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate;
  • Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților;
  • Planificarea schimbării;
  • Abordarea procesuală.

SNTGN TRANSGAZ SA şi-a asumat noi responsabilităţi, standarde şi valori iar certificarea este una dintre garanţiile succesului.