Rapoarte auditori

Raportul auditorului independent către acţionarii societăţii SNTGN Transgaz SA

Raportul auditorului independent către acţionarii societăţii SNTGN Transgaz SA

Raportul auditorului independent către acţionarii societăţii SNTGN Transgaz SA

Raportul auditorului independent către acţionarii societăţii SNTGN Transgaz SA

Raportul auditorilor independenti cu privire la Situaţiile financiare pentru anul 2008 ale SNTGN Transgaz SA