Reguli de echilibrare si tarife de dezechilibru

Reguli de echilibrare si tarife de dezechilibru

Modelul de echilibrarea: zilnica;

Tolerantele de echilibrare:

Tip
Valoare / Interval / Formula
Tolerantele dezechilibrului zilnic

Urmatoarele trei nivele de tolerante sunt reglementate pentru valoarea absoluta a dezechilibrului zilnic: 2.5%, 5% si 15% din alocarea aprobata totala pe punctele de intrare;

 

Informații cu privire la echilibrare:
OTS îl informează pe utilizatorii de reţea cu privire la dezechilibrul zilnic provizoriu după fiecare zi gazieră. Dezechilibrele zilnice finale sunt comunicate după ce utilizatorii de reţea au făcut uz de facilitatea de transfer a gazelor (la sfârşitul fiecărei luni).

Frecvenţa de comunicare a informaţiilor cu privire la echilibrare:
Zilnic.

Tarifele de dezechilibru:
Tarifele de dezechilibru se aplică pentru depășirea fiecărui nivel de toleranţă sus menționat. Valorile acestor tarife de dezechilibru sunt prevăzute în Anexa 10 la Codul reţelei. Tarifele de dezechilibru vor intra în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2015.

Regimul de plată:
Dezechilibrul zilnic final se achită pentru fiecare zi gazieră (la sfârșitul fiecărei luni).